Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΚΑΨΑΛΗΣ - Ι. ΠΕΛΕΚΗ Α.Ε. -ΔΗΜΟΤΙΚΟ